Československu věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty

Barbora Čermáková, David Weber

220 Kč

Koupit

Kniha přináší svědectví českých Němců, kteří se sami (nebo jejich rodiny) postavili nacismu. Druhá světová válka začala pro německé odpůrce nacismu s předstihem. Byli prvními oběťmi represí, které vypukly ihned po Mnichovu a záboru pohraničí v říjnu 1938. Válku strávili za šikanování ze strany svých německých spoluobčanů, v pomoci domácímu odboji, v emigraci, v zahraničních armádách, ve věznicích a koncentračních táborech. Květen 1945 jim však nepřinesl pocit zadostiučinění, ale naopak – v některých případech – perzekuci ze strany československých úřadů. Pohled do takřka zapomenuté kapitoly českých dějin 20. století nabízejí životopisné rozhovory s pamětníky, svědky německého odboje proti fašismu.

ČERMÁKOVÁ, Barbora – WEBER, David. Československu věrni zůstali: životopisné rozhovory s německými antifašisty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, v.v.i., 2008. 267 s. ISBN 978-80-7285-103-4.

Československu věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík