Dlouhý volební rok 1990 ve střední Evropě. Očekávání, koncepty, praxe

Adéla Gjuričová, Tomáš Zahradníček

Nové prameny, nové otázky a nové interpretace událostí osvětlují důležitou křižovatku soudobých dějin. Mezioborová publikace inspirovaná třicátým výročím prvních svobodných voleb v Československu přináší výsledky nejnovějších výzkumů z české i slovenské akademie věd a předních univerzitních pracovišť. Analyzuje roli dlouhého volebního roku 1990, v němž občané nejprve rozhodli o podobě demokratického zastoupení ve třech parlamentech tehdejší federace a na podzim také o novém obsazení místních samospráv.

GJURIČOVÁ, Adéla – ZAHRADNÍČEK, Tomáš (eds.). Dlouhý volební rok 1990 ve střední Evropě. Očekávání, koncepty, praxe. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2021. 250 s. ISBN 978-80-7285-261-1.

 

Dlouhý volební rok 1990 ve střední Evropě. Očekávání, koncepty, praxe

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík