Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945

Jaroslav Hrbek, Vít Smetana, Stanislav Kokoška, Vladimír Pilát, Petr Hofman

Dvoudílná publikace zasazuje fenomén osvobození Československa do širokých souvislostí dějin druhé světové války, otevírá a analyzuje mnohé dosud neuspokojivě objasněné související problémy. Autoři zaměřují svou pozornost na dva základní okruhy. Prvním z nich je zahraničně politické úsilí čs. exilové reprezentace o své mezinárodní uznání, o znovuobnovení, osvobození a poválečné zajištění čs. státu. Sleduje vztahy čs. exilu s klíčovými mocnostmi protihitlerovské koalice a vývoj jejich nazírání na československou otázku. Druhým zkoumaným okruhem je vojenská problematika, tedy přímý průběh osvobozování čs. území v kontextu operací v evropském měřítku. Práce rozebírá změny strategické situace na evropském válčišti v letech 1944–1945, podává nástin spojeneckých tažení v tomto období a podrobný rozbor bojů na území Československa; zabývá se otázkami koncepcí a průběhu povstání v okupovaných zemích, detailně pak těmito událostmi na Slovensku a v českých zemích.

HRBEK, Jaroslav – SMETANA, Vít et al. Draze zaplacená svoboda: osvobození Československa 1944–1945. Praha: Paseka, 2009. Svazek 1 351 s. ISBN 978-80-7185-974-1; Svazek 2 358 s. ISBN 978-80-7185-975-8.

Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Vít Smetana

Stanislav Kokoška

Petr Hofman

Tematické weby

Košík