Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945

Vít Smetana, Kathleen Geaney

Během druhé světové války se stal Londýn nejen terčem německých náletů a cílem pro tisíce uprchlíků z kontinentu, ale proměnil se též v útočiště řady politických reprezentací z kontinentální Evropy. Tato kniha přináší příspěvky renomovaných historiků z devíti zemí – Británie, Německa, Nizozemska, Belgie, Polska, Ruska, Slovinska, Slovenska a České republiky. Soustředí se na život v exilu, jak jej prožívaly vlády Československa a dalších zemí, pro něž se britská metropole stala na několik let novým domovem.
Na základě výsledků intenzivního archivního výzkumu kniha nově interpretuje společné znaky i rozdíly v původu a struktuře jednotlivých exilových vlád. Nastiňuje, v jaké míře byly schopny ovlivňovat klíčová diplomatická jednání velmocí či nabídnout pro spojenecké válečné úsilí efektivní vojenskou pomoc včetně strategických komodit či moderních zbraní, jakou válečnou propagandu rozvíjely a jak se v zahraničí připravovaly na budoucí řešení otázky národnostních menšin či naléhavých sociálních a hospodářských problémů po osvobození svých zemí.

SMETANA, Vít – GEANEY, Kathleen Brenda (eds.). Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945. Praha: Karolinum, 2018. 308 s. ISBN 978-80-246-3701-3.

Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík