FITES a moc. První léta Svazu čs. filmových a televizních umělců

Jarmila Cysařová

CYSAŘOVÁ, Jarmila. FITES a moc: první léta Svazu československých filmových a televizních umělců. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 54 s. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967, sv. 22.

FITES a moc. První léta Svazu čs. filmových a televizních umělců

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík