Holding Hands with Bacteria. The Life and Work of Marjory Stephenson

Soňa Štrbáňová

Biografie britské biochemičky Marjory Stephenson (1885–1948), která se opírá zejména o britské archivní prameny, zaplňuje některá bílá místa v dějinách biochemie a obohacuje znalosti o ženách, jež zásadním způsobem zasáhly do rozvoje vědy ve 20. století. Stephenson byla průkopnicí nových interdisciplinárních vědních oblasti, chemické mikrobiologie a obecné mikrobiologie, přes které vedla cesta k nástupu molekulární biologie a moderní genetiky ve druhé polovině minulého století. Mezi vědci své doby patřila k těm nemnoha ženám, které byly též uznávanými a vlivnými organizátorkami vědy: vedla cambridgeskou laboratoř vládní výzkumné instituce Medical Research Council přidružené ke slavné Hopkinsově biochemické laboratoři, a stala se spoluzakladatelkou a druhou prezidentkou (po Siru Alexandru Flemingovi) Společnosti pro obecnou mikrobiologii (dnes Microbiology Society). Za druhé světové války koordinovala pracovní týmy, které se podílely na tajných britských válečných projektech, a pomáhala vědcům, prchajícím z nacistického Německa nebo z okupovaných evropských států. V roce 1945 byla jednou prvních dvou žen, které byly zvoleny za členky Royal Society. Ovšem přes své nepochybné vědecké a organizační zásluhy, i přesto, že měla desítky žáků a významných spolupracovníků, musela se celý život potýkat s projevy skryté diskriminace vůči ženám-vědkyním: nikdy nebyla oficiálně jmenované ředitelkou laboratoře, kterou dvacet let vedla, a nezískala cambridgeskou profesuru, ačkoli se chemická mikrobiologie, kterou také přednášela, stala oficiálním univerzitním oborem. Neokázale dramatický život této neobyčejné ženy a vědkyně se v knize prolíná s historickým a sociálním klimatem své doby a protnul se i s našimi dějinami vědy neboť za války Stephenson umožnila ve své laboratoři uplatnění i dvěma exilovým biochemikům z Československa, kteří našli azyl ve Velké Británii: Arnoštu Kleinzellerovi a Janu Herbertu Waelschovi.

ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Holding Hands with Bacteria: the Life and Work of Marjory Stephenson. Berlin: Springer, 2016. 145 pp. SpringerBriefs in History of Chemistry. ISBN 978-3-662-49734-0.

Holding Hands with Bacteria. The Life and Work of Marjory Stephenson

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík