Imposing, Maintaining, and Tearing Open the Iron Curtain. The Cold War and East-Central Europe, 1945–1989

Mark Kramer, Vít Smetana

Kniha je sestavená z pronikavých esejů sepsaných význačnými experty, kteří se soustředili na dějiny studené války v Evropě od jejího počátku do konce – se zvláštní pozorností věnovanou zemím, jež se nacházely za „železnou oponou“. Autoři berou v potaz strukturální podmínky, které napomohly generovat studenoválečné schisma v Evropě, nicméně významnou úlohu připisují též místním aktérům, stejně jako supervelmocím. Kapitoly věnované konci studené války v Evropě vysvětlují nejen to, proč skončila, ale rovněž proč události vedoucí k tomuto výsledku proběhly téměř zcela pokojnou cestou.

KRAMER, Mark – SMETANA, Vít (eds.). Imposing, maintaining, and tearing open the Iron Curtain: the Cold War and East-Central Europe, 1945–1989. Lanham: Lexington Books, 2014. 563 pp. The Harvard Cold War studies book series. ISBN 9780739181850.

Imposing, Maintaining, and Tearing Open the Iron Curtain. The Cold War and East-Central Europe, 1945–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík