Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989

Petr Blažek, Roman Laube, Filip Pospíšil

Na počátku osmdesátých let vznikl na Velkopřevorském náměstí v Praze pomník Johna Lennona, u něhož se ve výroční den jeho smrti scházeli jeho fanoušci. Původně malá, spontánní setkání přerostla pod vlivem policejních zásahů v protirežimní vystoupení, na kterých se podepisovaly petice proti rozmístění jaderných zbraní na obou stranách Evropy a požadující propuštění politických vězňů. Byla to od roku 1970 největší protestní shromáždění, která předznamenala pouliční demonstrace na konci osmdesátých let. O výročních setkáních, jejichž organizaci převzalo v roce 1988 na pokyn ministerstva vnitra ÚV SSM, jednalo také předsednictvo ÚV KSČ. V knize jsou uvedené historické události popsány z několika odlišných rovin, zejména v historické studii, jež je založena na původním heuristickém výzkumu. Součástí práce je rovněž edice archivních dokumentů (samizdatové i režimní provenience), soubor dvanácti rozhovorů s pamětníky událostí, rozsáhlá obrazová příloha a zvukový nosič (CD).

BLAŽEK, Petr – LAUBE, Roman – POSPÍŠIL, Filip. Lennonova zeď v Praze: neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. 340 s. ISBN 80-7285-032-6.

Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík