Nehodné žití. Nacistická „eutanázie“ v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945. Katalog

Michal Šimůnek, a kol.

ŠIMŮNEK, Michal a kol. Nehodné žití: nacistická „eutanázie“ v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945. Katalog = Lebensunwert. Die nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945. Katalog = Not worth living. Nazi „euthanasia“ in the Reich District of Sudetenland and in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939–1945. Catalogue. Alkoven: Verein Schloss Hartheim, 2009. 29 s.

Nehodné žití. Nacistická „eutanázie“ v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945. Katalog

Tematické weby

Košík