O chalupách a lidech. České chalupářství v období tzv. normalizace a transformace

Petra Schindler Wisten

S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala většina české populace. Trávení volného času v objektech tzv. druhého bydlení je považováno za přirozenou součást životního stylu především městského obyvatelstva. Kniha Petry Schindler-Wisten přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, snaží se ozřejmit jeho vliv na každodenní život občanů v Československu před rokem 1989 a jeho proměnu v následujících dekádách. Autorka zkoumá, jaké vnější podmínky a vnitřní příčiny stály u zrodu a rozšíření chalupářství, proč se zrovna Češi titulují „národem chatařů a chalupářů“, když je kultura druhého bydlení běžná i v jiných částech světa.

SCHINDLER-WISTEN, Petra. O chalupách a lidech: České chalupářství v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. 212 s. ISBN 978-80-246-3613-9.

O chalupách a lidech. České chalupářství v období tzv. normalizace a transformace

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík