Občanská odvaha vstupuje do politiky. 1989/90 – Občanské fórum v Chebu – Nové fórum v Plavně

Barbora Čermáková, a kol.

230 Kč

Koupit

Na příkladu hnutí Občanského fóra v Chebu a Nového fóra v Plavně kniha sleduje pozoruhodnou cestu utváření občanské odvahy. Cheb a Plavno leží na opačné straně Krušných hor a poloha na česko-německém pomezí výrazným způsobem ovlivnila životy obou měst a jejich obyvatel. Zničující důsledky druhé světové války, spuštění železné opony a nastolení komunistických režimů přeťalo zcela nevratně život v regionech. Na základě rozhovorů s pamětníky se autoři publikace pokusili nastínit obraz událostí let 1989 a 1990 v kontextu vzniku a vývoje opozičních skupin v chebském a plavenském regionu i se zřetelem k tomu, jak se vyvíjely osudy jejich aktérů v době popřevratové.

ČERMÁKOVÁ, Barbora et al. (eds.). Občanská odvaha vstupuje do politiky: 1989/90: Občanské fórum v Chebu: Nové fórum v Plavně. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2009. 175 s. ISBN 978-80-7285-118-8.

Občanská odvaha vstupuje do politiky. 1989/90 – Občanské fórum v Chebu – Nové fórum v Plavně

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík