Osudy zapomenutých hrdinů. Příběhy německých antifašistů z ČSR

Zdeňka Kokošková, a kol.

Soubor sedmnácti životních příběhů. Medailonky shromážděné v publikaci přibližují osobnosti známé z politického života, ale také osudy a starosti „obyčejných lidí“. Jsou doplněny dobovými dokumenty z českých i zahraničních archivů, institucí a soukromých sbírek.

KOKOŠKOVÁ, Zdeňka et al. Osudy zapomenutých hrdinů: příběhy německých antifašistů z ČSR. Praha: Národní archiv, 2008. 111 s. ISBN 978-80-86712-67-3.

Osudy zapomenutých hrdinů. Příběhy německých antifašistů z ČSR

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík