Paraf (Paralelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985–1989

Petr Blažek

90 Kč

Koupit

Hlavním tématem knihy je časopis Paraf (PARalelní Akta Filozofie), který se v druhé polovině 80. let věnoval jako jediné české samizdatové periodikum systematicky filozofii. Hlavní roli při vydávání Parafu měli signatáři Charty 77 Václav Benda a Radim Palouš, rozmnožování časopisu zajišťoval Ivan Chvatík. Na jeho stránkách publikovaly desítky autorů z domácího i exilového prostředí, časopis také přinášel překlady textů zahraničních autorů či recenze vydaných publikací. V letech 1985–1989 vyšlo celkem deset čísel. V úvodní studii, rozhovorech a příloze této publikace jsou popsány jeho redakční příprava, výroba a distribuce. Pozornost je také věnována formální podobě, tematickému a autorskému zaměření časopisu či jazykovým sporům, jež s jeho vydáváním souvisely. Důležitou součástí této publikace je CD nosič, kde jsou dostupná v elektronické podobě faksimile všech čísel časopisu.

BLAŽEK, Petr. Paraf (paralelní akta filozofie): vydávání samizdatového časopisu 1985–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. 109 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-7285-007-5.

Paraf (Paralelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík