Polsko a Československo v roce 1968

Petr Blažek, Lukasz Kaminski, Rudolf Vévoda

Čeští a polští historikové v této knize přibližují nejdůležitější otázky vzájemných vztahů a jejich různých podob, všímají si také širšího mezinárodního kontextu. Vycházejí většinou ze studia teprve nedávno zpřístupněných archivních pramenů, které vedle jiného dokládají překvapivě široký odpor části polské veřejnosti proti násilnému potlačení Pražského jara. Základem sborníku jsou příspěvky z mezinárodní konference, kterou při příležitosti 25. výročí invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy připravil polský Ústav národní paměti.

BLAŽEK, Petr – KAMINSKI, Lukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.). Polsko a Československo v roce 1968: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Praha: Dokořán, 2006. 361 s. ISBN 80-7285-070-9.

Polsko a Československo v roce 1968

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík