Proměny strany moci (1/2). Studie a dokumenty k vývoji Komunistické strany Československa v období 1948–1968. Část 2

Jiří Maňák

MAŇÁK, Jiří. Proměny strany moci: studie a dokumenty k vývoji Komunistické strany Československa v období 1948–1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 146 s. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967, sv. 9.

Proměny strany moci (1/2). Studie a dokumenty k vývoji Komunistické strany Československa v období 1948–1968. Část 2

Tematické weby

Košík