Sovětská vojska v Československu a „mírové úsilí“ SSSR 1968–1973 (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Antonín Benčík

BENČÍK, Antonín. Sovětská vojska v Československu a „mírové úsilí“ SSSR 1968–1973. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 38 s. Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991: Materiály, studie, dokumenty, sv. 9.

Sovětská vojska v Československu a „mírové úsilí“ SSSR 1968–1973 (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Tematické weby

Košík