Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci

Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán, a kol.

Encyklopedie přináší životopisy stovky významných vědců ze všech vědních oborů, pracovníků ústavů Československé akademie věd, kteří v letech 1952–1989 odešli do exilu. Kniha je uvedena studií Antonína Kostlána, v níž je shrnuta problematika exilu intelektuálních a vědeckých osobností z komunistického Československa v letech 1948–1989. Medailony napsali přední odborníci, obrazová část obsahuje řadu dosud neznámých a nepublikovaných fotografií a dokumentů.

ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa – KOSTLÁN, Antonín (eds.). Sto českých vědců v exilu: encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha: Academia, 2011. 607 s. ISBN 978-80-200-1915-8.

Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík