„Tentokrát to bouchne“ Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden – únor 1977)

Petr Blažek

Kritická edice doposud převážně nepublikovaných archivních dokumentů přibližuje zákulisí organizace masivní kampaně proti signatářům Prohlášení Charty 77 a její ohlas v prvních týdnech roku 1977. Zaměřuje se především na písemnosti z řídících míst represivního aparátu komunistického režimu, které doposud většinou zůstávaly zcela stranou pozornosti historiků: vedení Komunistické strany Československa, justice, prokuratury a politické policie. Edice je rozdělena do pěti oddílů podle tematického zaměření a částečně také podle původců archivních dokumentů. Publikované dokumenty jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek, Národním archivu a Libri prohibiti.

BLAŽEK, Petr (ed.). „Tentokrát to bouchne“: edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden – únor 1977). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7308-176-8. [vydáno ke konferenci Charta 77: od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977–1989; Praha 21.–23. března 2007]

„Tentokrát to bouchne“ Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden – únor 1977)

Tematické weby

Košík