Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 1945–1948

Lenka Kalinová

100 Kč

Koupit

Autorka předkládá stručnou sociologickou a ekonomickou analýzu stavu české společnosti v letech 1945–1948. Dokládá, jak byl poválečný ekonomický a sociální vývoj v Československu poznamenán zážitky hospodářské krize třicátých let, druhé světové války a osvobození sovětskou armádou. Ukazuje, jak byly v československém prostředí reflektovány ekonomické teorie prosazující zásahy státu do tržní ekonomiky a snahy o zajištění sociální spravedlnosti. Blíže se pak věnuje okolnostem vzniku hospodářských a sociálních částí Košického vládního programu, úloze odborového hnutí a náladám ve společnosti.

KALINOVÁ, Lenka. Východiska, očekávání a realita poválečné doby: k dějinám české společnosti v letech 1945–1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. 119 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 1. ISBN 80-7285-043-1.

Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 1945–1948

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík