Z Československé akademie věd do exilu. S vědci o vědě

Milena Josefovičová, Soňa Štrbáňová, Jan Hálek

Kniha přináší několik rozhovorů s významnými vědci, které spojuje společná zkušenost působení v ústavech ČSAV a následný exil. Pamětnické rozhovory soustředěné kolem stěžejního tématu – rozhodnutí odejít do zahraničí a vliv exilu na vědeckou kariéru – jsou zdrojem jedinečných informací. Lidé, kteří byli ochotni vydat svá svědectví, dokázali pojmenovat podstatné momenty, které ovlivnily jejich osobní a profesní život, vystihnout životní přínosy či ztráty v důsledku emigrace. Ač tyto rozhovory byly pořízeny v rámci vědeckého projektu a primárně určeny k odborným účelům, díky osobitosti a zajímavosti zpovídaných vznikl zajímavý a čtivý text pro širší publikum.

JOSEFOVIČOVÁ, Milena – ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa – HÁLEK, Jan (eds.). Z Československé akademie věd do exilu: s vědci o vědě. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 180 s. Práce z Archivu Akademie věd. ISBN 978-80-86495-88-0.

Z Československé akademie věd do exilu. S vědci o vědě

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík