Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích

Patrik Eichler, Vítězslav Sommer, Radka Šustrová, Tomáš Zahradníček, a kol.

Poslední systematické dějiny sociální demokracie vyšly v roce 1938 pod názvem Revoluce práce. Jejich autorem je významný sociálně demokratický politik první republiky, mimo jiné dlouholetý předseda prvorepublikového Senátu František Soukup. Spoluprací autorů z okruhu Masarykovy demokratické akademie, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Friedrich-Ebert-Stiftung vznikl nově základní přehled dějin sociální demokracie na českém území od poloviny devatenáctého století do nástupu vlády Bohuslava Sobotky v roce 2014. Kniha má bohatý obrazový doprovod, obsahuje i kompletní text v angličtině a němčině.

EICHLER, Patrik a kol. Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: dějiny sociální demokracie v českých zemích. Praha: Masarykova demokratická akademie, 2016. 111 s. ISBN 978-80-7285-186-7.

Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík