Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978)

Petr Roubal, Lukáš Babka

Kniha je prvním kolektivním pokusem zachytit veřejnou činnost a odborné aktivity významného českého historika Jana Slavíka (1885–1978) ve všech jejich rozměrech. Přináší osmnáct textů, které mapují Slavíkovu práci nejen v oblastech, v nichž je poměrně dobře znám (problematika ruské revoluce, spor o smysl českých dějin, polemiky s Josefem Pekařem), ale rovněž v dalších okruzích jeho zájmů. Slavík byl velmi činorodý žurnalista, jehož komentáře k mnoha odborným i společenským dobovým problémům vyvolávaly četné podnětné, často však ostré a osobně směřované diskuse vedené jak z pravé, tak i z levé části politického spektra. Metodologie jeho práce byla významně ovlivněna německou sociologií a jejím zapojením do sociálních věd. Svým výzkumem vývoje Sovětského svazu se řadil mezi průkopníky disciplíny soudobých dějin a světové sovětologie, v oblasti českých dějin otevřel mnoho nových témat a dějinných problémů od počátků české státnosti až po Slavíkovu současnost. Součástí knihy je nové, rozšířené a revidované vydání bibliografie prací Jana Slavíka a prací věnovaných Janu Slavíkovi, které čítá takřka dva a půl tisíce bibliografických záznamů.

ROUBAL, Petr – BABKA, Lukáš (eds.). Život plný střetů: dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 454 s. Russia Altera. ISBN 978-80-86818-94-8.

Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík