Semináře 2021

Listopad 2021

Moc na vesnici: Politický život na Valašsku (1945–1954)

Politická moc v Československu po roce 1945 byla založena na radikálních příslibech národní jednoty, sociální rovnosti a politické participace všech občanů. Nově organizované národní výbory nahradily bezprostředně po osvobození starší správu a získaly výrazné pravomoci. Na místní úrovni tato změna vyvolala byrokratický chaos a odstranila instituce, které by mohly bránit nástupu diktatury komunistické strany. Současně ale poskytla občanům nové příležitosti podílet se na samosprávě svých obcí a zavedla politiku, která umožnila vesnickým komunitám do jisté míry odolávat tlaku státní moci na místní tradice a struktury neformální autority. Seminář se bude věnovat politickému životu a politické kultuře v poválečném období na Valašsku, které bylo regionem s výraznou identitou, specifickou historií a silnými místními vazbami.

Hlavní host: Mira Markham (University of North Carolina at Chapel Hill), komentáře: Václav Kaška (FF MU) a Jakub Šlouf (ÚSTR – Národní archiv). Zvukový záznam.

Říjen 2021

Základní vojenská služba (1968–2004)

Dnes již neexistující institut povinné vojenské služby v Československu a posléze i v samostatné České republice po dlouhá desetiletí utvářel výraznou individuální i kolektivní zkušenost mužské části zdejší populace. Projekt, jehož výsledky budou na semináři představeny, se zaměřil primárně na pamětnickou reflexi tohoto fenoménu. V jeho rámci bylo pořízeno 100 orálně-historických rozhovorů s bývalými vojáky základní služby ČSLA, ČSA a A ČR, sloužícími v letech 1968–2004. Vedle (mezi)generačních významů, které aktéři – pod vlivem oficiálního, zkušenostního a společenského diskursu – tomuto institutu retrospektivně (i současně) připisují, na semináři mimo jiné bude věnován prostor dualitě armádního disciplinačního řádu (tj. paralelní existenci tzv. lampasácké a mazácké vojny), která se otiskla do historické subjektivity aktérů často velmi specifickým způsobem.

Hlavní hosté: Jiří Hlaváček (ÚSD AV ČR) a Petr Wohlmuth (FHS UK /ÚSD AV ČR), komentář: Rosamund Johnston (Universität Wien). Zvukový záznam.

Září 2021

Poválečné dějiny českých dějin umění

Na sklonku minulého roku byla vydána nová kniha Mileny Bartlové Dějiny českých dějin umění 1945–1969, která na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů prezentuje poválečné dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění. Kniha v lecčems přesahuje prosté oborové dějiny a výrazně reflektuje dobové mocenské i ideologické souvislosti. Z toho důvodu je pochopitelně v živém dialogu s přístupy i závěry oboru soudobých dějin. V tomto dialogu bychom s autorkou, komentujícími a dalšími hosty rádi pokračovali v rámci našeho semináře.

Hlavní host: Milena Bartlová (VŠUP), komentáře: Jan Dienstbier (ÚDU AV ČR) a Vítězslav Sommer (ÚSD AV ČR)

Březen 2020 – červen 2021

Semináře se nekonaly kvůli epidemiologické situaci.

Tematické weby

Košík