Slovenský národní komunismus

Tématem dvanácté epizody Podcastu pro soudobé dějiny je národní komunismus ve střední a východní Evropě ve 20. století se zvláštním zřetelem ke slovenskému případu. Nacionalismus a komunismus vypadají na první pohled jako ideologické protiklady. Nacionalismus zdůrazňující národní svébytnost však nebyl komunismu, vyzdvihujícím univerzalitu sociální emancipace, nikdy cizí. Ve státně socialistických diktaturách představoval nacionalismus vítaný zdroj politické legitimizace. Pro nezanedbatelnou značnou část stranických elit i marxistických intelektuálů byl nacionalismus také podstatnou součástí jejich ideologické sebeidentifikace. To byl i případ slovenských komunistů během celé doby existence KSČ a společného česko-slovenského státu. Význam, politicko-sociální funkce a nakonec i povaha slovenského národního komunismu se však dynamicky měnily v závislosti na politickém a kulturním vývoji. Tomuto tématu se dlouhodobě výzkumně věnuje historik Adam Hudek z Historického ústavu Slovenské akademie věd, který poslední dva roky strávil na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR jako stipendista evropského programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Jeho partnerem v diskuzi se stal historik Michal Pullmann z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě odborně věnuje zejména pozdní fázi komunistického panství v Československu a východní Evropě. Nová epizoda se bude věnovat proměnám slovenského národního komunismu od 20. let 20. století až do rozpadu ČSFR a zároveň se pokusí tento fenomén zasadit nejen do širších československých, ale i východoevropských souvislostí.

Přehrát epizodu: Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts

Poznámky k epizodě:

Výzkum Adama Hudeka o národním komunismu je výsledkem projektu European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No. 101038067 řešeném na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Moderace a edit podcastu: Anna Kuchařová // Mastering: Šimon Kukač

Tematické weby

Košík