Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

Assignment:
Oddělení sociálních a kulturních dějin, Centrum orální historie

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
kratka@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 362

Vzdělání:

Praxe a zaměstnání:

Odborné zaměření:

Členství v profesních organizacích:

Bibliografie:

Thematic webs

Basket