Mgr. Kristina Andělová, Ph.D.

Zařazení:
III. Věda, kultura, myšlení

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
andelova@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty:

Grantové a výzkumné projekty:

Pedagogická činnost:

Členství v mezinárodních skupinách:

Členství v redakčních radách:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Tematické weby

Košík