PhDr. Helena Nosková, CSc.

Zařazení:
II. Člověk, identita, prostor

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
noskova@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 349, 603 824 370

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy výběr z let 2019-2010:

Tematické weby

Košík