PhDr. Helena Nosková, CSc.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro dějiny menšin

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
noskova@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 349, 603 824 370

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Zahraniční stáže:

Výzkumné projekty:

Pedagogická činnost:

Osobní bibliografie:

Ediční práce

Monografie

Kolektivní monografie

Kapitoly v kolektivních monografiích

Články a studie v odborných časopisech a sbornících (výběr)

Členství ve vědeckých radách a komisích:

Tematické weby

Košík