Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny post-socialismu

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
sommer@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 632

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření

Pedagogická činnost

Členství ve vědeckých radách a komisích

Běžící a ukončené výzkumné projekty

Ocenění

Zahraniční stáže

Prezentace na mezinárodních konferencích a workshopech

Bibliografie

a) Monografie

b) Články a kapitoly v knihách

Tematické weby

Košík