Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny post-socialismu

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
sommer@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 632

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Ocenění:

Zahraniční stáže:

Aktuální výzkumné projekty:

Pedagogická činnost:

Členství ve vědeckých radách a komisích

Osobní bibliografie:

Monografie

Články a kapitoly v monografiích

Tematické weby

Košík