Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D.

Zařazení:
I. Politika, instituce, moc

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
zahradnicek@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 635

CV in English

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné a grantové projekty:

Osobní bibliografie:

 

Tematické weby

Košík