Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení politických dějin, Pracovní skupina pro dějiny parlamentarismu

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
zahradnicek@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 635

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné a grantové projekty:

Osobní bibliografie:

 

Tematické weby

Košík