Podcast pro soudobé dějiny

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., spustil 10. května 2023 nový podcast zaměřený na soudobou historii. Prostřednictvím jedné epizody každý měsíc přiblíží posluchačům a posluchačkám z řad odborné i širší zainteresované veřejnosti nejen projekty, které vědci a vědkyně na pracovišti řeší, ale i aktuální témata a otázky týkající se výzkumu nejnovějších dějin. Doplní tak publikované audiozáznamy z metodologických seminářů k soudobým dějinám, které ústav pořádá. Epizody můžete poslouchat na Spotify, YouTube, Google Podcasts a Apple Podcasts.

Epizody

Československo, ČR a arabsko-izraelský konflikt
Publikováno 8. listopadu 2023

Přehrát epizodu: Spotify | YouTube | Google Podcasts Apple Podcasts

Geograficky vzdálené, přesto drží spolu. Česko a Izrael mezi sebou dlouhodobě udržují blízké vztahy, o kterých se často mluví jako o výjimečném přátelství. Kde se tohle pouto vzalo? A bylo tomu tak vždycky? Další epizoda Podcastu pro soudobé dějiny se zaměří na zhodnocení vývoje československého/českého přístupu k arabsko-izraelskému konfliktu, kdy navzdory původně značné podpoře vznikajícímu Státu Izrael v počátečním období studené války československá diplomacie od poloviny 50. let 20. století začala rozsáhle podporovat arabskou stranu konfliktu. Zásadní změnu v československém přístupu k blízkovýchodnímu konfliktu přinesl až pád komunistického režimu, kdy se Československo a následně Česká republika etablovala jako jeden z klíčových podporovatelů Izraele v Evropě. Nad tématem debatovali historička z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Eva Taterová a novinář a komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Více…


Jak vzpomínáme na období ekonomické transformace? Příklad Česka a Slovenska
Publikováno 11. října 2023

Přehrát epizodu: Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts

Jak na období ekonomické a politické transformace 90. let vzpomíná dnešní česká a slovenská společnost? To je výchozí otázka dalšího dílu Podcastu pro soudobé dějiny, který se věnuje paměti transformačního období. Tato paměť ale není jednolitá: různými způsoby na toto období vzpomínají různé společenské skupiny, odkazují se na něj političtí aktéři či jej zpracovávají ve svých dílech kulturní tvůrci. Diskuze vychází z nedávno vydané kolektivní monografie Remembering the Neoliberal Turn: Economic Change and Collective Memory in Eastern Europe after 1989, kterou redakčně připravily Veronika Pehe a Joanna Wawrzyniak. Pozvání přijali jedna z editorek knihy Veronika Pehe z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a autor kapitoly o slovenské paměťové politice ekonomické transformace, Matej Ivančík z Univerzity Komenského v Bratislavě. Více…


Plánování socialistického města: Paměti Blahomíra Borovičky, hlavního architekta Prahy
Publikováno 13. září 2023

Přehrát epizodu: Spotify | YouTube | Google Podcasts Apple Podcasts

V druhé polovině 20. století měla Praha projít zásadní proměnou v režii nově vzniklého Útvaru hlavního architekta. V jeho čele seděl od 70. let až téměř do sametové revoluce architekt Blahomír Borovička. Během normalizace byli experti jako on v pozici, kdy museli hledat kompromis mezi požadavky politických elit a svými odbornými názory a estetickými představami. Jakým způsobem se o to snažili a jaký vliv měli na podobu pražského architektonického vývoje, rozebere pátá epizoda Podcastu pro soudobé dějiny. V pochopení tohoto složitého období nám pomůžou právě Borovičkovy paměti, které vydává Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR na začátku října. Pozvání do podcastu přijala historička architektury z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Martina Koukalová a historik z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., Petr Roubal. Více…


Český levicový exil 1968–1989
Publikováno 9. srpna 2023

Přehrát epizodu: Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts

Komunistické Československo lidé začali opouštět záhy po únoru 1948. O dvacet let později pak druhou silnou emigrační vlnu přinesla okupace. Do posrpnového exilu patřily především osobnosti, které se podílely na reformním procesu šedesátých let a mnohé z nich v exilu pokračovaly ve své politické či akademické práci. Kdo představoval český levicový exil v období po okupaci až do pádu režimu? Jak vypadala jeho politická práce a jaký byl jeho význam nejen pro českou, ale i pro středoevropskou politickou kulturu? Na tyto otázky bude hledat odpověď čtvrtý díl Podcastu pro soudobé dějiny. O tématu debatovali historici a autoři připravované publikace Pro nás dějiny nekončí: Politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968–1989), Kristina Andělová a Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Více…


Socialistická justice a její ozvěny po roce 1989
Publikováno 12. července 2023

Přehrát epizodu: Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts

Demokratické revoluce roku 1989 s sebou přinesly dalekosáhlé změny v politickém, společenském i občanském životě středo a východoevropských zemí. V jejich důsledku se také komplexně proměnilo chápání role práva jakožto nástroje zprostředkovávajícího vztah mezi jednotlivcem a státem. Nově formulovaným očekáváním jednotlivce vůči státu pak odpovídaly požadavky na způsob, jakým je právo aplikováno. Jak se ve světle těchto okolností proměnila právní kultura v Česku a postkomunistické střední Evropě? Jakým výzvám čelila středoevropská justice a jak se s nimi vypořádala? Lze v našem soudním a právním systému ještě stále pozorovat pozůstatky tzv. socialistické právní kultury? A jak s historickým odstupem vůbec socialistickou právní kulturu definovat? Nejen tomu se bude věnovat další díl Podcastu pro soudobé dějiny. Pozvání tentokrát přijal profesor teorie práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn a historik z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR Michal Kopeček. Více…


Manažeři mezi státním socialismem a demokracií
Publikováno 14. června 2023

Přehrát epizodu: Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts

Začátek devadesátých let přinesl do československých podniků změny, kterým se nevyhnuli ani někdejší socialističtí manažeři. Po letech plnění shora uložených plánů, vyrovnávání se s anonymními udáními a kontrolami státní bezpečnosti stály před staronovými manažery úplně odlišné výzvy. Co pro ně znamenal přechod na tržní hospodářství a jakou roli sehráli v podnicích po sametové revoluci? A jaký vliv na to měl jejich socialistický přístup z doby před rokem 1989? Nejen tomu se bude věnovat tento díl Podcastu pro soudobé dějiny. Nad tématem debatovali historici Tomáš Vilímek a Vítězslav Sommer z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Více…


Politika paměti – Odkaz “Velké vlastenecké války” v České republice
Publikováno 10. května 2023

Přehrát epizodu: Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts

Dne 24. února 2022 zahájilo Rusko rozsáhlou invazi na Ukrajinu, která stále trvá. Jakou roli v této válce hrají dějiny? Jakým způsobem se snaží obě strany konfliktu využít svoji nedávnou historii? A jak se tyto procesy přenášejí do českého prostředí? Nejen o tom je první díl Podcastu pro soudobé dějiny, jenž navazuje na vydání tematického čísla časopisu Soudobé dějiny – Czech Journal of Contemporary History s názvem „Politika dějin a paměti ve střední a východní Evropě: Aktéři, nástroje a narativy“. Hosty podcastu byli Marie Černá z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Daniela Kolenovská z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a šéfredaktor časopisu Soudobé dějiny Milan Drápala. Více…

 

 

 

Tematické weby

Košík