Ústavní semináře

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR pořádá od roku 2002 metodologický seminář k soudobým dějinám, jehož cílem je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty. Koná se poslední středy v měsíci od 16 hodin ve studovně ÚSD. Zájemci jsou srdečně zváni.

—————————————————————————————————
Konání seminářů k moderním židovským dějinám sledujte na www.jewishhistory.usd.cas.cz.
Konání workshopů k romským dějinám sledujte na www.romanihistories.usd.cas.cz.—————————————————————————————————

Nejbližší semináře:

20. října 2021
Jiří Hlaváček, Petr Wohlmuth (ÚSD AV ČR)
Základní vojenská služba (1968-2004)

24. listopadu 2021
Mira Markham (University of North Carolina at Chapel Hill)
Moc na vesnici. Politický život na Valašsku (1945-1954)

15. prosince 2021
Veronika Pehe (ÚSD AV ČR)
Filmové obrazy ekonomické transformace po r. 1989 v ČR, na Slovensku a v Polsku

26. ledna 2022
Vít Smetana (ÚSD AV ČR), Jiří Ellinger (MZV ČR)
George F. Kennan: autor doktríny i pronikavých zpráv o Československu

 

Tematické weby

Košík