Ústavní semináře

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá od roku 2002 metodologický seminář k soudobým dějinám, jehož cílem je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty českých dějin i mezinárodních vztahů.

Kromě těchto pravidelných ústavních seminářů v češtině spouští ÚSD AV ČR od 1. 10. 2022 také semináře k soudobým dějinám v angličtině, které vznikají ve spolupráci s FF UK.

Semináře v češtině se konají poslední středy v měsíci od 16 hodin ve studovně ÚSD, Vlašská 9, semináře v angličtině se konají každou druhou středu v měsíci v době od 17.30–19:00 na Filosofické fakultě UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 302A, v hybridní podobě (tj. účast je možná osobně i online).

Zájemci jsou srdečně zváni.

 

Nejbližší semináře:

5. října / ÚSD
Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR) a Chad Bryant (University of North Carolina at Chapel Hill)
Sesazen zevnitř: Pád Rudolfa Slánského a československo-sovětská dynamika v poválečných letech

12. října / FF UK
Matyáš Borovský
Arming Qaddafi’s Revolution: Czechoslovak military-technical assistance to Libya in the 1970’s and 1980’s

2. listopadu / ÚSD
Libora Oates-Indruchová
(Universität Graz)
Gender blind: o jedné slepé skvrně české historiografie soudobých dějin

9. listopad / FF UK
Barbora Menclová
Czechoslovak experts in independent Lusophone Africa as a small state response to global economic changes in the 1970s?

30. listopadu / ÚSD
David Kovařík (ÚSD AV ČR)
Zaniklá sídla Moravy a Slezska: příspěvek k proměně kulturní a sídelní krajiny v letech 1945–1989

7. prosince / FF UK
Jannis Panagiotidis
Racism against East Europeans: New perspectives on an elusive phenomenon

14. prosince / ÚSD
Max Trecker (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig)
The Role of Private Entrepreneurship in State Socialism: The GDR in Comparison with Poland and Hungary. Seminář se koná ve spolupráci s GWZO Leipzig, DHI a Collegium Carolinum.

25. ledna / ÚSD
Kristina Andělová, Tomáš Zahradníček a Jiří Suk (ÚSD AV ČR)
Levicové směry v českém exilu – institucionální a myšlenkový vývoj 1968–1989

—————————————————————————————————
Anotovaný přehled všech uskutečněných seminářů je k dispozici zde.

Konání seminářů k moderním židovským dějinám sledujte na www.jewishhistory.usd.cas.cz.
Konání workshopů k romským dějinám sledujte na www.romanihistories.usd.cas.cz.

 

 

Tematické weby

Košík