Ústavní semináře

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá od roku 2002 metodologický seminář k soudobým dějinám, jehož cílem je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty českých dějin i mezinárodních vztahů.

Semináře se konají poslední středy v měsíci od 16:00 ve studovně ÚSD (Vlašská 9).

Zájemci jsou srdečně zváni.

 

Nejbližší semináře:

24. dubna 2024
Peter Švík (Universität Wien)
Nerostné suroviny a jejich role v mezinárodní politice

29. května 2024
Barbara Buzássyová (HÚ SAV)
Českoslovenští experti a třetí svět v 60. – 80. letech 20. století

26. června 2024
Ondřej Holub (ÚSD AV ČR)
Feminismus a politická mytologie českého národního socialismu

—————————————————————————————————
Anotovaný přehled všech uskutečněných seminářů je k dispozici zde.

Konání seminářů k moderním židovským dějinám sledujte na www.jewishhistory.usd.cas.cz.
Konání workshopů k romským dějinám sledujte na www.romanihistories.usd.cas.cz.

 

 

Tematické weby

Košík