Ústavní semináře

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá od roku 2002 metodologický seminář k soudobým dějinám, jehož cílem je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty. Koná se poslední středy v měsíci od 16 hodin ve studovně ÚSD. Zájemci jsou srdečně zváni.

Nejbližší semináře:

25. května 2022
Libora Oates Indruchová (Universität Graz)
Gender blind: o jedné slepé skvrně české historiografie soudobých dějin

22. června 2022
Veronika Pehe (ÚSD AV ČR)
Filmové obrazy ekonomické transformace po r. 1989 v ČR, na Slovensku a v Polsku

—————————————————————————————————
Anotovaný přehled všech uskutečněných seminářů je k dispozici zde.

Konání seminářů k moderním židovským dějinám sledujte na www.jewishhistory.usd.cas.cz.
Konání workshopů k romským dějinám sledujte na www.romanihistories.usd.cas.cz.

 

 

Tematické weby

Košík