Ústavní semináře

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá od roku 2002 metodologický seminář k soudobým dějinám, jehož cílem je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty českých dějin i mezinárodních vztahů.

Semináře se konají poslední středy v měsíci od 16:00 ve studovně ÚSD (Vlašská 9).

Zájemci jsou srdečně zváni.

 

Nejbližší semináře:

11. října 2023
Jakub Szumski (Univerzita v Jeně), Naum Trajanovkski (Varšavská univerzita)
Domesticating Socialist Legality. How Polish Lawyers Experimented with a Tainted Concept

25. října 2023
Lenka Krátká (ÚSD AV ČR, v. v. i.)
Vzlety a pády: pohled do historie Československých aerolinií v letech 1923-1993

29. listopadu 2023
Karolína Ryvolová
Literatura Romů – nenápadný fenomén doby

13. prosince 2023
Jindřiška Bláhová (AMU)
Proplétání světů: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v období studené války

31. ledna 2024
Kamil Činátl (FF UK) a Václav Sixta (FF UK)
Jak psát učebnici Soudobých dějin

—————————————————————————————————
Anotovaný přehled všech uskutečněných seminářů je k dispozici zde.

Konání seminářů k moderním židovským dějinám sledujte na www.jewishhistory.usd.cas.cz.
Konání workshopů k romským dějinám sledujte na www.romanihistories.usd.cas.cz.

 

 

Tematické weby

Košík