Československý poststalinismus: Vize socialistické modernity

Říjnový seminář představí koncepci připravované knihy věnující se rozdílným variantám poststalinské modernity v Československu. Autoři chápou poststalinismus jako historické období, v němž mnoho marxistických intelektuálů usilovalo o reinterpretaci stalinských cílů v duchu nové socialistické modernity. V rámci prezentace představí konceptuální vymezení poststalinismu jakožto myšlenkové formace, stranickou inteligenci jako hlavní objekt výzkumu, stejně jako základní problémové okruhy jako například dobové promýšlení nových forem subjektivity či přístupy k problematice společenské změny.

S prezentací vystoupí Jan Mervart a Jiří Růžička (Filozofický ústav AV ČR), s komentáři Jan Wollner (UMPRUM) a Vítězslav Sommer (ÚSD AV ČR).

Seminář k soudobým dějinám

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

mimořádně již 24. října 2018 v 16 hodin, studovna ÚSD, Vlašská 9, Praha 1

Tematické weby

Košík