CfP: Válečná a vojensko-politická spojenectví v moderních a soudobých dějinách střední Evropy: Přednosti, limity, výzvy

Vojenský historický ústav Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a český výbor Mezinárodní komise vojenské historie vyzývají k zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní vědeckou konferenci Válečná a vojensko-politická spojenectví v moderních a soudobých dějinách střední Evropy: Přednosti, limity, výzvy. Konference se uskuteční ve dnech 19. – 21. března 2025 ve Vojenském historickém ústavu Praha (U Památníku 2, Praha 3).

Spojenectví se za dobu lidské existence stalo naprosto běžnou formou utváření a udržování vztahů jak mezi jednotlivci, tak skupinami obyvatel a státy. Vůbec nejvýrazněji pak tento způsob lidské interakce vystupuje do popředí v období válečných konfliktů a v souvislosti s řešením otázek bezpečnosti v takzvané mírové době. Spojenectví na sebe berou celou řadu podob a závazků, od politických přes vojenské, ekonomické, technologické, až po existenci vazeb v oblasti „měkké moci“ jako jsou kulturní transfery nebo oblast propagandy (například budování „obrazu druhých“). V dějinách se spojenectví mnohdy dynamicky proměňovala, stejně jako se měnil jejich obsah a význam.

Právě na pomyslné konstanty, a naopak měnící se specifika a „náplně“ spojenectví bude konference zaměřena. Příležitost k těmto a souvisejícím zamyšlením skýtají jak významná historická výročí roku 2025 (konec druhé světové války, podepsání závěrečného aktu helsinské mírové konference KBSE, pád Sevastopolu za krymské války, konec napoleonských válek a výsledky vídeňského kongresu ad.), tak aktuální vývoj globálního mezinárodního společenství. Budeme usilovat o kritické zhodnocení pozitivních i negativních aspektů „spojeneckých“ vztahů s důrazem na prostor moderní a soudobé Evropy.

Vítáme zejména interdisciplinárně laděné příspěvky pohybující se na pomezí historických věd, politologie a mezinárodních vztahů, bezpečnostních studií, aplikované ekonomie, sociologie, etnologie, sociální a kulturní antropologie aj. reflektující vývoj spojenectví v teorii a praxi.

Přijímáme příspěvky z následujících tematických oblastí:

Organizační pokyny:

Důležitá data:

Organizační výbor:

Pavel Mücke (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Prokop Tomek (Vojenský historický ústav Praha)
Jiří Rajlich (Vojenský historický ústav Praha)
Aleš Knížek (Vojenský historický ústav Praha)
Michal Cáp (Vojenský historický ústav Praha)
David Pazdera (redakce Historie a vojenství, Vojenský historický ústav Praha)
Hana Bortlová-Vondráková (redakce Soudobých dějin, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)

Kontakt:

Pavel Mücke, mucke@usd.cas.cz

CfP ke stažení:

Tematické weby

Košík