Dubnový seminář ÚSD

Charta 77 ve světle českých tradic pojetí demokracie

Cílem semináře je začlenit myšlenkový svět Charty 77 do širšího kontextu moderního českého politického i filosofického myšlení od druhé poloviny 19. století. Je smysluplné hledat spojitost mezi havlíčkovským „zákonným odporem“, masarykovským důrazem na občanskou angažovanost resp. „drobnou práci“ a chartistickou koncepcí „antipolitické“ opozice vůči normalizačním pořádkům? Nebo chartistický vztah k politice formovaly spíše univerzální myšlenkové tradice, od marxismu přes fenomenologii a existencialismus až po různé směry křesťanského myšlení? Jakou roli hrály v Chartě vedle představ vycházejících z prostředí bývalých reformních komunistů a kulturních liberálů též konzervativní koncepce politiky a demokracie? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět účastníci panelové diskuze Vratislav Doubek (MÚA AV ČR), Miloš Havelka (FHS UK), Tomáš Hermann a Jiří Suk, moderuje Michal Kopeček (všichni ÚSD AV ČR).

Seminář se koná ve středu 26. dubna 2017 od 16 hodin v knihovně ÚSD, Vlašská 9, Praha 1.

Program seminářů do června 2017 je dostupný zde.

Tematické weby

Košík