Ideologie „národní pospolitosti“ a přestavba státu i společnosti v českých zemích (1938–1945)

středa 22. května 2019 od 16 hodin, knihovna ÚSD (Vlašská 355/9, Praha 1)

Silná nacionalistická orientace české politické a společenské elity v rané fázi existence Protektorátu Čechy a Morava bývá obvykle vysvětlována jako obranný reflex vůči německé mocenské a kulturní expanzi. Z perspektivy výzkumu dobové sociální politiky a sociálních praktik vládnutí se ukazuje potřeba doplnit tento „vnější“ impuls studiem „vnitřní“ dynamiky a genealogie tehdejšího českého nacionalismu. Podíváme-li se na distribuci sociální ochrany, nárokovatelné z veřejnoprávního sociálního pojištění a práv vyplývající ze společenské situovanosti obyvatelstva, idea českého národa se již od druhé republiky zjevně přetvářela do podoby exkluzivistické národní ideologie. Především díky ní veřejné zaopatření působilo jako nástroj integrace a mobilizace, ale i společenského vyloučení. Seminář představí širší kontext výzkumu a připravovanou monografii věnovanou problematice sociální politiky v souvislostech českého a německého nacionalismu v letech 1938–1945.

Přednáška: Radka Šustrová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR / FF UK), komentáře: Kateřina Čapková a Stanislav Kokoška (oba ÚSD AV ČR)

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík