Jiří Hlaváček převzal Prémii Otto Wichterleho

V pondělí 20. června 2022 proběhlo ve Vila Lanna slavnostní předání Prémií Otto Wichterleho, které Akademie věd uděluje mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR do 35 let, kteří ve svých oborech dosahují špičkových výsledků. Mezi oceněnými byl také vedoucí Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. dr. Jiří Hlaváček. Srdečně gratulujeme!

Specializací Jiřího Hlaváčka jsou militární dějiny a metoda orální historie. V rámci českého prostředí do této oblasti vnáší inovativním způsobem mezioborové, zejména antropologické, přístupy. Je navíc jedním ze zakladatelů Společnosti pro výzkum dějin vojenství. Ve svém bádaní se dlouhodobě zabývá především fenoménem základní vojenské služby a každodenním životem profesionálních vojáků po roce 1948. Na rozdíl od klasické historiografie, která popisuje dějiny armád prostřednictvím dobových statistik či oficiálních dokumentů, upřednostňuje ve svých výzkumech zejména aktérskou perspektivu.

Kromě samotného výzkumu se mladý vědec věnuje i výuce a popularizaci vědy nebo problematice digital humanities. V současnosti působí jako vedoucí Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny a je také předsedou České asociace orální historie.

Jiří Hlaváček je autorem a editorem několika publikací a řady studií, pravidelně vystupuje na zahraničních mezinárodních konferencích, a patří mezi úspěšné řešitele a spoluřešitele grantových projektů. Aktuálně spolupracuje na projektu, který se zabývá interdisciplinárním výzkumem doby covidové a postcovidové.

Více o cenách a oceněných naleznete na stránkách Akademie věd ČR.

 

Foto: Josef Landergott

Tematické weby

Košík