Jugoslávští dělníci v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Socialistické Československo trpělo podobně jako kapitalistické země severozápadní Evropy latentním nedostatkem pracovních sil. Od druhé poloviny 60. let se proto snažilo po vzoru vyspělých západoevropských zemí angažovat zahraniční dělníky. Jednou ze zvolených zemí byla také socialistická Jugoslávie, která se ve stejné době stala zdrojem statisíců tzv. gastarbeiterů v západním Německu, Rakousku, Švédsku a dalších státech západní Evropy. V druhé polovině 70. let do ČSSR odcházelo za prací ročně v průměru 10 tisíc občanů Jugoslávie. Vysílaly je především stavební podniky, někteří ale odcházeli za prací i individuálně. Účelem semináře je představit probíhající výzkum tohoto fenoménu a uvést jej v kontextu jak československého programu náboru zahraničních dělníků, tak jugoslávské politiky zaměstnanosti a tzv. vývozu přebytečné pracovní síly do zahraničí. Výzkum se také zabývá souvisejícími sociálními jevy, které vyplývaly z různých podob setkávání Jugoslávců a Čechoslováků jako občanů dvou v mnoha ohledech odlišných socialistických států.

Hosté: Ondřej Vojtěchovský (FF UK / ÚSTR), s komentáři vystoupí Petra Ezzeddine (FHS UK) a Marta Edith Holečková (ÚSD AV ČR)

Seminář k soudobým dějinám

středa 27. února 2019 od 16 hodin, knihovna ÚSD (Vlašská 9, Praha 1)

Podrobnější informace o našich seminářích naleznete zde.

Tematické weby

Košík