Listopadový seminář ÚSD

Romové mezi Čechy a Slováky ve 20. století

Panelová diskuse

Dějiny Romů v Československu byly dosud až na výjimky zkoumány buď jako dějiny přístupu politických elit, úřadů či „většinové“ společnosti vůči Romům jakožto specifické menšině nebo jako do sebe uzavřený příběh menšinové komunity bez větší aspirace na jeho rozsáhlejší kontextualizaci. Dějiny Romů jsou tak většinou interpretovány jako apendix k českým dějinám, tedy menšinové historické vyprávění stojící vedle národního narativu. Hosté semináře na základě vlastních badatelských zkušeností poukáží na potenciál i limity těchto (historiografických, antropologických i romistických) přístupů a zároveň se pokusí načrtnout možnosti jejich vzájemného propojení. Tedy takového pojetí, které by otevřelo cestu k výzkumu romských dějin jako součásti dějin československé společnosti.

Hosté panelu: Pavel Baloun (FHS UK), Kateřina Čapková (ÚSD), Helena Sadílková (FF UK/ÚSD) a Matěj Spurný (FF UK/ÚSD), moderovat bude Vítězslav Sommer (ÚSD)

29. listopadu 2017 od 16 hodin, ÚSD, Vlašská 9, Praha 1

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík