„Paneláci“ – téma listopadového semináře

Pětiletý projekt Uměleckoprůmyslového muzea v Praze „Paneláci“ (Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu) letos vyvrcholil výstavou mapující vývoj hromadného bydlení mezi lety 1945–1989, rozsáhlým katalogem a interpretativně založenou kolektivní monografií. Řešitelé projektu a spoluautoři zmíněných publikací na semináři přiblíží výstavbu sídlišť v bývalém Československu na půdorysu tří chronologicky řazených příspěvků, které řeší různé aspekty bytové výstavby v odlišných etapách vývoje. Prezentace se nejprve zaměří na počátky prefabrikace, respektive na domácí „tradici“ industrializace a zvědečtění architektury. Experimentální ověřování typů hromadné výstavby z přelomu padesátých a šedesátých let pak obrátí pozornost k politickým a hospodářským souvislostem řešení bytového problému v rámci rozvinutého státního socialismu. Poslední příspěvek se pokusí konfrontovat myšlenky západních postmoderních architektů s československou teorií a praxí sedmdesátých a osmdesátých let, kdy se zděděné tradice a myšlenkové principy ve spojení s celosvětovou revizí moderny promítly do souboru hodnot, z nichž mnohé hrají svou roli v architektonické debatě a tvorbě i dnes.

S přednáškou vystoupí: Michaela Janečková (UMPRUM), Eva Novotná (Fakulta architektury ČVUT) a Rostislav Švácha (Ústav dějin umění AV ČR), s komentářem Petr Roubal (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).

Seminář k soudobým dějinám

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

28. listopadu 2018 v 16 hodin, studovna ÚSD, Vlašská 9, Praha 1

Tematické weby

Košík