Pozdní socialismus v Československu a „socialistický Rechtsstaat“

Prezentace vychází z výzkumu role právních expertů a právní vědy v pozdním socialismu a rané liberální demokracii. Záměrem je historizovat náš pohled na dobu „komunistického bezpráví“ a poukázat na nesmělé avšak znatelné posuny směrem k perestrojkovému, autoritářskému „socialistickému právnímu státu“, které vyplývaly jednak z celkové mezinárodní situace ve východním bloku v době vlády Michaila Gorbačova, ale též z vlastní dynamiky režimního „socialistického legalismu“ konfrontovaného s „disidentským legalismem“ lidskoprávní opozice. Tento vývoj na straně socialistického autoritářského státu byl důležitým předpokladem pro průběh nenásilné, vyjednané demokratické revoluce přelomu roku 1989/90 jakož i pro komplexní problém tzv. právní kontinuity v době znovuobnovování liberální demokracie v Československu resp. v ČR.

S přednáškou vystoupí: Michal Kopeček, s komentářem Adéla Gjuričová (oba Ústav pro soudobé dějiny) a Zdeněk Kühn (Nejvyšší správní soud ČR)

Seminář k soudobým dějinám

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

19. prosince 2018 od 16 hodin, knihovna ÚSD (Vlašská 9, Praha 1)

Tematické weby

Košík