Veronika Pehe převzala prémii Lumina quaeruntur

Ve středu 9. listopadu 2022 převzalo šest talentovaných osobností z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové prémii Lumina quaeruntur. Prémii, která je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR, kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující ke společensky důležitým praktickým aplikacím, obdržela také Veronika Pehe. Srdečně gratulujeme!

Prémie Lumina quaeruntur umožní Veronice Pehe, která se zaměřuje na přelomová desetiletí 20. a 21. století a na období pádu komunistických režimů ve střední a Východní Evropě, založit v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR samostatnou výzkumnou skupinu pro transformační studia, která se zaměří na komplexní zpracování nejnovějších českých a československých dějin.

Skupina poskytne sociální a kulturní pohled na změny ekonomiky, společnosti a reality každodenní práce ve srovnání s paralelními změnami v Polsku, Německu a Maďarsku a také s výrazným akcentem na historické zkoumání dění na Slovensku, které je v české historické vědě poněkud opomíjeno. „Dosud neobjasněnou otázkou zůstává také proměna genderových norem ve světě práce, od deklarované rovnosti pohlaví v socialistické společnosti až po utvoření nového prototypu úspěšného podnikatele,“ upozorňuje Veronika Pehe. Výzkumná skupina se chce věnovat i tématu rozdílů mezi regionálními centry a venkovem, který zejména v 90. letech 20. století začal nabývat na důležitosti a dosud rozděluje jak českou, tak třeba slovenskou společnost.

Veronika Pehe vystudovala bakalářský obor srovnávací literatura na King’s College v Londýně, poté pokračovala na University College London, kde získala i doktorský titul v oboru kulturní historie. V roce 2020 vydala monografii o vývoji české kulturní paměti Sametové retro.

Více o cenách a oceněných naleznete na stránkách Akademie věd ČR.

   

Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Tematické weby

Košík