Seminář: Disent před listopadem 1989 a po něm

středa 24. dubna 2019 od 16 hodin, knihovna ÚSD (Vlašská 355/9, Praha 1)

Východiskem semináře věnovaného možnostem bádání a myšlení o disentu před listopadem 1989 a po něm je kniha Šest kapitol o disentu (ÚSD 2017), na níž se podílelo šest autorů. Čtyři z nich v rámci semináře stručně představí český disent jako politický, společenský a duchovní faktor působící až do našich dnů. Seminář bude věnován politickým perspektivám socialistické opozice po sovětské okupaci, vlivu a rezonanci disidentských myšlenek v československé společnosti, svobodnému filosofickému myšlení v podmínkách vnější nesvobody a možnostem i limitům morálního vzdoru vůči politice jako technologii moci v podmínkách komunistické diktatury a liberální demokracie.

Hosté: Kristina Andělová, Tomáš Hermann, Jiří Suk a Tomáš Vilímek (všichni ÚSD AV ČR)

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík