Seminář: Druhý život slovenského národného komunizmu po roku 1989

Koncept „národného komunizmu“ predstavoval na Slovensku 70. a 80. rokov hlavný legitimizačný prvok normalizačného režimu. Slovenskí národne komunistickí intelektuáli dve desaťročia obhajovali kombináciu reálneho socializmu a socialistickej federácie ako najlepší z možných svetov. Ich odmenou bolo privilegované postavenie a pozícia jediných oficiálnych ochrancov národných tradícií a kultúry. Pád komunistického režimu však ich postavenie výrazne ohrozil. Post-disidentské elity pristupovali k národným komunistom nepriateľskejšie ako k vysokým straníckym funkcionárom. Tí v reakcií na to podporovali a pomáhali formovať populistické a nacionalistické smery v slovenskej politike. Aktualizovaný národne komunistický program tak úspešne slúžil potrebám politických prúdov, ktoré sa stavali proti politickej hegemónii lídrov Nežnej revolúcie, ako aj technokratov plánujúcich ekonomickú transformáciu. Kontinuita medzi „národným komunizmom“ 80. rokov a „národným populizmom“ 90. rokov výrazne ovplyvnila priebeh a podoby slovenskej transformácie, a po rozpade Československa aj vytváranie slovenskej verzie „iliberálnej demokracie“.

Vystupující: Adam Hudek (ÚSD AV ČR)
Komentují: Kristina Andělová (ÚSD AV ČR) a Zdeněk Doskočil (Historický ústav AV ČR)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík