Seminář: Základní vojenská služba (1968-2004)

Dovolujeme si Vás pozvat na pravidelný seminář Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který se koná ve středu 20. října 2021 od 16 hodin v knihovně ÚSD, Vlašská 355/9, Praha 1, tentokrát na téma:

Základní vojenská služba (1968-2004)
Dnes již neexistující institut povinné vojenské služby v Československu a posléze i v samostatné České republice po dlouhá desetiletí utvářel výraznou individuální i kolektivní zkušenost mužské části zdejší populace. Grantový projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Etnologického ústavu AV ČR, jehož výsledky budou na semináři představeny, se zaměřil primárně na pamětnickou reflexi tohoto fenoménu. V jeho rámci bylo pořízeno 100 orálně-historických rozhovorů s bývalými vojáky základní služby ČSLA, ČSA a AČR, sloužícími v letech 1968–2004. Vedle (mezi)generačních významů, které aktéři – pod vlivem oficiálního, zkušenostního a společenského diskursu – tomuto institutu retrospektivně (i současně) připisují, na semináři mimo jiné bude věnován prostor dualitě armádního disciplinačního řádu (tj. paralelní existenci tzv. lampasácké a mazácké vojny), která se otiskla do historické subjektivity aktérů často velmi specifickým způsobem.

Hlavní hosté: Jiří Hlaváček (ÚSD AV ČR) a Petr Wohlmuth (FHS UK/ÚSD AV ČR)
Komentují: Rosamund Johnston (Universität Wien) a Vojtěch Kessler (Historický ústav AV ČR)

Těšíme se na Vaši účast!

Matěj Spurný, Veronika Pehe a Marta Edith Holečková (za organizátory semináře) a Miroslav Vaněk (ředitel ÚSD)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík