Únorový seminář ÚSD

Charta 77 v genderové perspektivě

Nina Fárová a Hana Tenglerová (obě Sociologický ústav AV ČR) představí nový projekt Ženy v disentu realizovaný u příležitosti čtyřicátého výročí Charty 77. Jedná se o výzkum rolí, osudů a modelů jednání žen v Chartě 77 či obecně v disentu, ale také možných genderově podmíněných forem pronásledování ze strany Státní bezpečnosti. To totiž mohlo mít jiné podoby než v případě pronásledovaných mužů z disentu. Přestože ženy měly na činnosti Charty 77 zásadní podíl (včetně zastávání pozice mluvčích) a plnohodnotně se podílely na aktivitách disidentského hnutí odborně, umělecky a aktivisticky, publikace a dokumenty z poslední doby se jejich zapojení do předlistopadových opozičních aktivit nevěnují vůbec, nebo jen okrajově. Ucelené zmapování tohoto podstatného aspektu našich novodobých dějin tak dosud neexistuje. S komentářem k projektu vystoupí Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR).

Níže zveřejňujeme také program seminářů do června 2017; viz též www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare.

Soubor/y ke stažení:

Tematické weby

Košík