Co stála srpnová invaze (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Ondřej Felcman, Květoslava Volková

FELCMAN, Ondřej – VOLKOVÁ, Květoslava. Co stála srpnová invaze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 41 s. Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991: Materiály, studie, dokumenty, sv. 3.

Co stála srpnová invaze (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Tematické weby

Košík