Invaze a okupace. K úloze SSSR a sovětských vojsk ve vývoji Československa v letech 1968–1991 (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Ondřej Felcman

FELCMAN, Ondřej. Invaze a okupace: k úloze SSSR a sovětských vojsk ve vývoji Československa v letech 1968–1991. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 49 s. Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991: Materiály, studie, dokumenty, sv. 15.

Invaze a okupace. K úloze SSSR a sovětských vojsk ve vývoji Československa v letech 1968–1991 (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Tematické weby

Košík