Czechs, Germans, Jews? National Identity and the Jews of Bohemia

Kateřina Čapková

Otázku národních identit lze označit za klíčový problém moderních dějin Židů v Čechách, který byl o to složitější, že mezi jednotlivými volbami existovaly jen malé rozdíly. V programech jednotlivých národních hnutí bylo možné vysledovat řadu shodných bodů a změna preferované národnosti často neznamenala pro jednotlivce žádné dalekosáhlé změny v jeho každodenním životě. Autorka odhaluje ve své studii, založené na zatím neprobádaných archiváliích z České republiky, Izraele a Rakouska, vnitřní dynamiku jednotlivých národních hnutí a analyzuje tři nejdůležitější konstrukce národní identity Židů v Čechách – německo-židovské, česko-židovské a sionistické. Kniha nabízí potřebný rámec pro pochopení vzájemně propojené historie vztahů německé, české a židovské politiky v Čechách a je tudíž významným příspěvkem k historiografii Židů v českém, československém a středoevropském kontextu.

ČAPKOVÁ, Kateřina. Czechs, Germans, Jews? National identity and the Jews of Bohemia. New York: Berghahn Books, 2012. 281 pp. ISBN 978-0-85745-474-4.

Czechs, Germans, Jews? National Identity and the Jews of Bohemia

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík