Legalizace pobytu části sovětských intervenčních vojsk (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Jan Paulík

PAULÍK, Jan. Legalizace pobytu části sovětských intervenčních vojsk – uzavření smlouvy o podmínkách jejich tzv. dočasného pobytu v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 60 s. Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991: Materiály, studie, dokumenty, sv. 13.

Legalizace pobytu části sovětských intervenčních vojsk (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Tematické weby

Košík