Po invazi. Podkladová studie o vojenskopolitickém vývoji ČSR od konce srpna 1968 do přelomu let 1968–1969

Jan Paulík

PAULÍK, Jan. Po invazi: podkladová studie o vojenskopolitickém vývoji Československa od konce srpna 1968 do přelomu let 1968–1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 289 s.

Po invazi. Podkladová studie o vojenskopolitickém vývoji ČSR od konce srpna 1968 do přelomu let 1968–1969

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík